Đủ cả !

Hai ông bố gặp nhau:

– Cháu trai nhà bác dạo này thế nào?

– Ôi, khỏi nói “cầm, kỳ, thi, họa” đủ cả!

– Thanh niên mà được như thế thời buổi này hiếm lắm…

– Nó “cờ” bạc tá lả thâu đêm, nhà có cái xe cũng “cầm” rồi. Hôm qua ngồi sau xe thằng bạn, “thi” lạng lách đánh võng rồi bị ngã, thật là tai “họa”! Tôi đang vào viện thăm nuôi nó đây….

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook