Hình ảnh vợ

Vợ:
– Sao anh hay lấy ảnh của em trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?

Chồng:
– Khi anh anh có nhửng phiền phúc trong cuộc đời, anh lấy ảnh của em ra nhìn là anh anh hết lo lắng ngay.
Vợ:
-Vậy sao? Hình ảnh em là một khích lệ cho tinh thần anh phải không.
Chồng:
-Đúng vậy, khi nhìn ảnh của em anh tự an ủi là con vợ như vậy mà anh còn chịu được thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa.

!!!!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook