Mộng … khôn

Dạo này không hiểu sao ông chồng nọ mắc bệnh mộng du, cứ gần sáng là dậy khỏi giường đi… “mò”.
Một hôm, thấy chồng “mộng du”, cô vợ nhắc:

– Hôm nay có mộng mãi cũng vô ích thôi, tôi đuổi con bé giúp việc đi rồi.

Chồng: – (Quay về giường)

!!!!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook