Khổ thân thằng pé

Trong lúc Bố Mẹ đang cãi nhau, thằng Pé đến hỏi:
“Bố ơi con tên gì?”

Bố nói:
“Tên con mẹ mày”.
Thằng Pé way sang hỏi mẹ:
“Mẹ ơi con tên gì?”
Mẹ nói:
“Thằng bố mày”.
Thẳng Pé ra hỏi chị- bà chị đang nghe nhạc- và trả lời:
“Oh!yeah”.
Thằng Pé ra hỏi anh- ảnh thì đang xem bóng đá- và nói:
“David Beckham”.
Hôm sau thằng Pé đi học, cô giáo hỏi Pé tên gì, Pé nói: “Tên con mẹ mày”
Cô giáo tức giận:
“Em nói gì thế?”
Pé nói:
“Thằng bố mày”
Cô giáo tức lên:
“Tui sẽ duổi học em”
Pé nói: “Oh!yeah”
Cô giáo nói: “Em nghĩ em là ai ?
Pe’ noi’:
“David Beckham

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook