Hợp nhất

Hai bợm nhậu trò chuyện với nhau: – Tớ đố cậu, rượu đế nhậu với thịt con gì là hợp nhất?

– ?!?

– Thịt… thỏ!

– Căn cứ vào đâu mà cậu nói vậy?

– Thì cậu không nghe người ta hay gọi: “thỏ… đế” đấy sao?

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook