Sợ…tái

Ông nói với bà: – Tôi thấy ăn đồ tái nguy hiểm lắm, ví dụ như bò tái thì sợ lở mồm long móng, gà tái thì sợ H5N1, lợn tái thì sợ bệnh tai xanh. Còn “viết tái” cũng sợ!

– Viết tái là gì hả ông?

– Là con chúng ta đi học đại học, viết thư về nhà có phần “tái bút” ấy mà!

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook