Bổ gì ?

Trong buổi thi vấn đáp của sinh viên trường dược: – Ăn calcium (Ca) bổ gì?
– Thưa thầy… bổ xương!
– Tốt, còn ăn magie (Mg) bổ gì?
– Thưa thầy bổ… thần kinh!

– Giỏi! Còn ăn sắt (Fe) bổ gì?

– Thưa thầy bổ… máu!

– Tuyệt vời, thế ăn đồng (Cu) bổ gì?

– Thưa thầy, cái này em… hổng biết! Có lẽ thầy nên hỏi các vị làm tượng đài chiến thắng Điện Biên sẽ rõ ạ.

– ?!?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook