Lương sớm

– Hôm nay có lương rồi đấy, đi lấy đi!

– Sao có sớm vậy, hôm nay mới mồng 10, thường gần ngày 20 mới có lương cơ mà?

– Thế cậu không biết gì à?

– Biết gì?

– Sếp cưới con vào ngày 12, cậu chưa có thiệp hồng à?!

!!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook