Kiến mất quần

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói:

“Thằng kia! có giỏi bước lên đây”.
Con voi vừa bước lên nói:
“Mày định làm gi?”.
Kiến nói:”Thôi mày xuống tắm tiếp đi”.
Voi bực mình nói :
“Tao tưởng mày định làm gi?”.
Kiến nói: Thực ra tao bị mất cái quần tắm, Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không?”
Voi???????

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook