Trước sau như một

Trong một phiên toà, chủ toạ ngạc nhiên hỏi bị cáo:

– Đề nghị bà khai rõ tuổi thật của bà năm nay bao nhiêu?
Bị cáo trả lời:
– Thưa quí toà, tết này em vừa tròn bốn chín ạ.
Chủ tọa:
– Không đúng sự thật. Tại sao ba năm trước đây bà cũng khai như vậy ?
Bị cáo:
– Thưa quí toà, vì em không phải là hạng người nay nói thế này mai nói thế khác ạ.

!!!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook