Chửi cũng có bài

Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà. Gà ở nhà bà là con công, con phượng. Gà về nhà mày thànhcon cáo, con diều. Bà… bà… bà… U cho con xin chén trà để con chửi tiếp… Bà chửi theo kiểu toán

học cho mà nghe nhá… Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc, bà khai căn cả họ nhà mày…
Bà rủa mày ăn miếng rau, mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao, mày chết chìm trong chậu…
Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ, ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.
Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò
“cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…. Bà cho trị tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày. Cho
chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi
giống nữa thì thôi… Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cực, sẽ gặp tai
ương đến dương vô cùng. Cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum
của sự vô hạn tối tăm…
À, mày chơi toán học với bà à…U cho con xin thêm chén nuớc ạ… Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán,
không chửi bằng toán học thì không xong với nó U ạ… Vâng, vâng, U rót cho con đầy đầy vào, nữa đi…
để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho U
xem…
Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết
đấy phỏng? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,… Mày về mày vỗ béo để nhồi
đường cong cho con vợ mày. À…, à…, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho
đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống
nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ… thôi con ạ… Ái chà
chà… mày tưởng mày dùng cả toán học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à ?
Vâng, vâng,… em về ngay đây, anh chờ em chửi thêm cho nó một chút. Mẹ cái thằng… Anh ăn trộm
đuợc hai con gà à… Hi hi…chờ em với nào. Chào U con về ạ… Cho con gửi tiền U mấy chén nuớc
chè… Chẳng hiểu thằng chồng con kiếm đuợc hai con gà lạc ở đâu… Hi hi…”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook