Dễ tiếp cận …

Hai người tuổi tứ tuần cùng một cơ quan nói với nhau: – Mình thích con bé A. quá. Muốn tiếp cận hoa lá với nó một chút nhưng khổ nỗi nó cứ gọi mình là chú, xưng con.

– Thế là anh gặp may đấy, cứ kiên trì vào. Cỡ tôi mà vẫn thích nó kêu mình là “bố già”.

– Cậu mỉa mình đấy à?

– Sao lại mỉa. Nếu xưng anh, kêu em thì thiên hạ người ta chú ý, không thể làm ăn gì được. Nhưng nói: “Cho bố (hoặc chú) thơm cái nào!”… Chẳng lẽ nó không cho?

– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook