Học sinh

Thầy giáo kiểm tra đầu giờ:
Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương. Cả lớp im lặng.

Thầy giáo bực quá
bèn chỉ vào một học sinh hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương? Học
sinh sợ sệt: Dạ, không phải em ạ. Thầy bực quá đập bàn rầm rầm, vừa lúc
đó thầy hiệu trưởng đi qua, thấy lớp ồn ào bèn vào. Thầy giáo phân bua:
Học sinh hồi này tệ quá. Tui hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương
mà không có học sinh nào trả lời được. Thầy hiệu trưởng vỗ vai thầy
giáo: Anh nói với anh Vương có gì cứ làm bản báo cáo với tui, tui sẽ đề
nghị Ban giám hiệu trích quỹ ra đền.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook