Ông tìm gì

Hai vợ chồng nông phu già ra tỉnh để mua mấy món đồ cần dùng.
Vào một khu mua bán đông người, ông chồng bị lạc mất vợ. Ông ta
liền chạy đi tìm. Cô bán hàng thấy ông ta nhìn qua nhìn lại bèn hỏi:

— Ông tìm gì?
Ông chồng nói:
— Vợ tôi vừa mất.
— Thế thì ông sang đây vài căn, bên ấy bán đồ tang đấy.
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook