Định nghĩa kiểu thời đại @

Hôn
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.
Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú.
Hôn vợ gọi là hôn thê.
Hôn chồng gọi là hôn phu.
Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.
Mới hôn xong gọi là tân hôn.
Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.
Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn.
Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn.
Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn.
Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn.
Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là hôn lễ.
Mê một người nào đó và hôn gọi là hôn mê.
Hôn cây rong tảo biển gọi là tảo hôn.
Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít.
Hôn 7 người 1 lúc gọi là thất hôn.

*
* *
Đàn ông
Đàn ông rất giống:
– Cà phê (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ).
– Giống Bãi đậu xe (chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi).
– Giống Phim truyền hình nhiều tập (thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật).
– Giống Máy tính (làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ).
– Và giống… Sôcôla (ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn to bụng).

*
* *
Vợ
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo.
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung.
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người.
Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng.
Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc.
Vợ sai mà hằn hộc là trời đánh thánh đâm.
Vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói.
Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ.
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook