1231 tcn

Trong viện bảo tàng, hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập,

bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ “1231 TCN”.

Hai anh chàng nọ

hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy. Một anh hỏi anh kia:

– Con số này là thế nào ấy nhỉ?

– Chà, tôi cũng chịu. – Anh bạn nói. – Nhưng có thể đó là
số xe của chiếc xe đã cán chết tên này.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook