Ai giảng bài?

Cảnh sát chặn một người đàn ông đi ngoài phố lúc nửa đêm:

– Ông đi đâu vào giờ này?

– Tôi đi nghe giảng bài.

– Lúc này thì ai giảng cho ông nghe?

– Vợ tôi.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook