Sâu quá sao cứu

Một cô gái bị lỡ độ đường trên một quãng đường vắng lúc trời đã sắp

tối. Đang lo lắng không biết làm thế nào đề về thành phố kịp trước khi

trời tối, bỗng có 1 chiếc xe tải chạy đến.

Cô gái mừng rỡ vẫy xe xin đi

nhờ. Xe đỗ. Lái xe đồng ý cho đi nhờ với điều kiện cô phải cởi bỏ tất

cả quần áo. Sau khi suy nghĩ, cô gái đồng ý! Đi được một đoạn, không

may xảy ra
tai nạn, cô gái bị hất ra ngoài, còn anh lái bị mắc kẹt

trong xe, chỉ thò được cái chân ra ngoài. Lái xe bảo cô gái:

– Cô mau đi tìm người tới kéo giúp tôi ra mau.

Cô gái đáp:

– Nhưng tôi đang thế này làm sao đi được?

Lái xe bảo:

– Thì lấy tạm chiếc giày của tôi mà che tạm vậy.

Cô gái nghe lời, tháo chiếc giày ở chân anh lái xe che vào chỗ cần che

rồi chạy đi tìm người tới giúp. Chạy được một đoạn dài, cô gặp anh cảnh

sát giao thông. Vừa thở hổn hển, cô vừa nói:

– Nhờ anh…kéo giúp.. anh lái xe ra với…

Anh cảnh sát nhìn chiếc giày cô đang giữ, tròn mắt ngạc nhiên:

– Sâu thế này thì kéo ra làm sao được?
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook