Vì tiếc của

Hai bợm nhậu gặp nhau dọc đường, một bợm hỏi:

– Sao lưỡi cậu đen vậy?

– Tại vì hôm qua tớ đánh rơi chai Whisky xuống đường vỡ tan.

– Thế thì có liên quan gì đến cái lưỡi đen?

– Có chứ, ngay sau đó một chiếc xe chở than đi qua đúng chỗ chai
rượu bị rơi.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook