Cho ở miễn phí

Trong một phiên xử, quan tòa hỏi bị cáo:

– Anh lấy trộm một triệu để làm gì?

– Để trả
tiền thuê nhà ạ.

– Thế thì từ nay anh khỏi phải trả tiền nhà trong một năm!
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook