Thắng cảnh!

Một du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên : – “Tôi đã đến Việt Nam
nhiều lần. Ở Việt Nam có nhiều vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan
như là “Nha Trang Bay”, “Ha Long Bay”.

Nhưng còn một vịnh tôi thấy
quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?”
Anh hướng dẫn viên vội hỏi “Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó”. Ông
khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook