Dấu vết đặc biệt

Một bà nọ đến đồn cảnh sát
báo tin chồng mình đã bị mất tích mấy ngày nay. Cảnh sát hỏi:

– Thế trên người ông nhà có dấu vết gì đặc biệt không?

– À, bây giờ thì chưa có. Nhưng nếu tôi tìm được ông ấy thì chắc chắn sẽ có đấy!
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook