Ráng bình tĩnh chờ cứu nhé

Một số lính mới gia nhập không quân tham gia chuyến bay huấn luyện đầu

tiên. Chiếc
máy bay mới cất cánh được một lúc thì đột nhiên một động cơ

ngưng hoạt động và một cái khác thì bắt đầu bốc khói.

Điều chỉnh lại dây dù, người huấn luyện cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đoạn ông ta tiến ra cửa máy bay.

– Bây giờ tôi muốn các bạn hãy cố giữ bình tĩnh – Ông ta nói – Trong lúc đó tôi sẽ đi kêu cứu!!
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook