Hai người bạn và con gấu

Hai người bạn đang đi săn trong rừng. Bỗng nhiên, họ bị một con gấu to

tấn công. Một người cúi xuống buộc nhanh lại dây giày.

Người kia quay

nói với bạn:

– Này, có buộc dây giày cho chắc thì cũng chạy không nhanh hơn con gấu đâu.

Anh chàng kia cắm đầu chạy và trả lời:

– Tôi không lo việc chạy nhanh hơn con gấu hay không. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh là được
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook