Như thời trẻ

Ông lão một hôm nói với bà vợ:

– Chúng ta sống lại thời tuổi trẻ đi bà.

Bà lão gật đầu đồng ý. Ông lão liền mặc quần áo, chải chuốt rồi đi ra

ngoài. Một lát sau ông lão huýt sáo mấy tiếng rồi đứng đợi. Đợi mãi

không thấy bà lão ra, ông bực mình bèn đi vào trong nhà hỏi:

– Sao bà không ra?

– Hôm nay bố mẹ em không cho đi chơi – Bà lão ỏn ẻn đáp.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook