Lý do xấu hổ

Cô gái
tóc vàng hoe nói với Bác sĩ tâm thần của mình:

– Đêm nào em cũng có 1 giấc mơ khủng khiếp!

– Mơ thế nào?

– Em mơ mình đi giữa đường, hoàn toàn không mặc đồ, đầu đội mũ gắn lông chim và còn gặp rất nhiều người quen……

– Tôi hiểu rồi. Và lúc đó cô xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất, có phải không?

– Đúng thế thưa Bác sĩ. Bởi thời buổi này làm gì còn ai đội mũ gắn lông chim đi ra ngoài đường!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook