Đặt tên con

Tại nhà bảo sanh, một phụ nữ trẻ mới sinh con. Chị đến phòng y tá để

mượn quyển danh bạ điện thoại. Bác sĩ đi ngang qua thấy bèn hỏi:

– Chị làm gì ở đây vậy?
Tại sao chị không nằm nghỉ?

– Da thưa tôi muốn tìm tên cho con tôi.

– Chị đâu cần phải làm vậy. Khi mới đến đây, bệnh viện đã cung cấp cho

chị một quyển sổ nhỏ để giúp chi tìm tên cho đứa bé rồi mà?

– Thưa bác sĩ… tôi đã tìm được tên cho cháu rồi. Bây giờ tôi đang tìm họ cho nó.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook