Câu hỏi gợi ý

Giáo viên kiểm tra bài cũ :

– Em hãy trả lời xem : 4 nguyên tố cơ bản trong thiên nhiên là những nguyên tố nào ?

Học trò :
– Thưa ! Ðó là lửa, không khí, đất và …
Thấy học sinh bí, giáo viên gợi ý nguyên tố thứ tư là nước:
– Thế em rửa tay bằng gì ?
Học trò vội reo lên :
– Thưa cô, xà phòng ạ !

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook