Bằng chứng

Một người đàn ông đến gặp luật sư của anh ta và hỏi:

– Người hàng xóm của tôi mượn 500 đô nhưng không muốn trả. Tôi nên làm gì bây giờ?

– Ông có bằng chứ gì không?, luật sư hỏi.

– Không, người đàn ông đáp.

– Thôi được. Hãy viết thư cho người đó bảo hắn trả cho ông 1.000 đô mà hắn mượn, luật sư nói.

– Nhưng hắn chỉ mượn 500 đô thôi mà?

– Đúng rồi. Hắn sẽ hồi âm và chúng ta sẽ có bằng chứng
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook