Không có gì khác thường

Trước chuyến đi công tác xa, anh kỹ sư nhờ bà già hàng xóm trông chừng

cô vợ trẻ giúp mình và
dặn nếu thấy chuyện khác thường thì báo cho anh

ngay.

Tuần đầu trôi qua bình thường…

Đầu tuần sau, anh chàng nhận được một bức điện với nội dung:

“Người đàn ông hằng đêm vẫn đến thăm vợ anh hôm qua không đến”.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook