Thuốc ngủ

Một bà cụ đến gặp bác sĩ và yêu cầu:

– Bác sĩ ơi, ông vui lòng kê cho tôi đơn
thuốc ngừa thai đi! Như vậy thì tôi sẽ có thể ngủ ngon.

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại:

– Nhưng, thưa cụ, thuốc ngừa thai đâu phải thuốc ngủ. Hơn nữa cụ bây

giờ đã 75 tuổi rồi. Ở độ tuổi này thì không thể nào có thai được. Vậy

tại sao cụ lại phải cần đến thuốc này?

– Thực ra thì người dùng là cháu gái của tôi. Sáng nào tôi cho một viên

thuốc này vào ly nước của nó trước khi nó đi hoc thì tôi mới có thể yên

tâm ngủ ngon được.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook