Ai kém phát triển?

Công tố viên hết sức ngạc nhiên và giận dữ khi toàn bộ thành viên trong

bồi thẩm đoàn đều nhất trí là bị cáo
vô tội. Ông gặng hỏi:

– Nhưng vì sao lại cho hắn vô tội chứ?

– Đơn giản là vì thiểu năng, trí tuệ kém phát triển – Vị đại diện bồi thẩm đoàn đáp.

– Thế …. tất cả 12 vị ư? Công tố viên hỏi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook