Khó tin

Hai vợ chồng trò chuyện, người chồng:

– Này em,từ ngày chúng ta dùng
tiền để thưởng,con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy sao?

Bà vợ:

– Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thầy giáo một nửa rồi!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook