Nhà kinh tế tương lai

Một cô bé đi vận động từng nhà một trong xóm để quyên
tiền cho câu lạc

bộ những người yêu động vật. Lúc cô giải thích ý nghĩa của hành động đó

cho một người đàn ông rõ, ông ta bèn mời cô bé vào nhà và nói rằng ông

ta lấy làm vui lòng khi đóng góp:

– Cháu hãy chọn lựa đi! * Ông ta nói khi dặt tờ giấy bạc 1USD và một

đồng cắc mười xu đặt lên bàn. Cô bé nhặt lấy đồng mười xu và nói:

– Mẹ cháu luôn luôn dạy cháu nên nhận cho mình phần nhỏ nhất. Kế đó cô nhặt tiếp tờ giấy bạc 1USD lên rồi nói tiếp:

– Và nếu như ông không phiền lòng thì cho cháu xin mảnh giấy này để gói đồng bạc lại cho khỏi bị rơi mất!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook