Lại bị phạt!

Một anh chàng được bạn bè rủ đi nhậu, nhưng anh ta đến hơi muộn. Khi vừa bước vào, tất cả bàn nhậu đồng thanh hô lên:

– Ðến muộn !
Phạt! Phạt!.

Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi lại bị “phạt” tiếp, cốc thứ

ba, thứ tư liên tục được rót ra … Tan tiệc, trên đường về nhà, anh ta

dừng xe ở quá đèn đó. Thế là bị cảnh sát giao thông chặn lại:

– Anh bị phạt.

Anh ta thở dài:

– Lại phạt à? Thôi thì chơi tới bến, rót đi!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook