Trình độ như nhau

Tại một trung tâm đào tạo ngoại ngữ, người quản lý hỏi một học viên đến đăng ký học:

– Trước khi đến đây, trình độ ngoại ngữ của anh thế nào?

– Trình độ Anh, Pháp, Nga của tôi…như nhau.

– Nhưng như nhau là như thế nào?

– Thì không biết như nhau chứ còn như thế nào nữa. Anh kia thản nhiên trả lời.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook