Hiếng tặng

– Ông già đó khi chết đã hiến tất cả … cho cô nhi viện!

– Ông ta à? Lạ nhỉ? Khoảng bao nhiêu?
– Tất cả là 12 đứa con, không kể bà vợ.

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook