Người đưa tin…

Steve, Bob và Jeff đang làm việc trên một giàn giáo rất cao. Đột nhiên,

Steve ngã từ độ cao 20m xuống đất và chết thẳng cẳng. Sau khi nhân viên

điều tra mang xác Steve đi, Bob xung phong đi thông báo cho vợ của

Steve về cái tin khủng khiếp kia.

Hai giờ sau, Bob quay lại làm việc

với sáu chai bia kẹp ở nách.

– Nói đi, Bob, cậu lấy ở đâu ra sáu chai bia kia vậy?

– Vợ của Steve đưa nó cho tớ!

– Cái gì? Cậu nói với cô ta là Steve chết và cô ta đưa cho cậu sáu chai?

– À, trước khi tớ thông báo, tớ hỏi cô ta rằng cô ta có phải là bà goá

của Steve không. Và, cô ta nói là không phải, cho nên tớ nói là sẽ cá

cược với cô ta bằng sáu chai bia!
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook