Cái gì vậy?

Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to : “Ô cái mông”

Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì

tội nói bậy trong lớp. Thầy bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu

bé “Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy,
Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng

như thế này ?
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook