Sợ sếp ghen

Nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, cô văn thư nhận ra ngay là “sếp” của mình. Cô ta vội bảo nhỏ chồng:

– Có “sếp” em đến chơi! Xin anh tạm lánh đi đâu đó một lát!

– Ô hay! Em nói lạ nhỉ! “Sếp” em đến chơi mà có anh ở nhà thì đã sao?

– Anh thông cảm! “Sếp” em có tính hay ghen bậy! 
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook