17 giây

Giảng viên nói với sinh viên :

– Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ mỗi 17 giây, các cậu trai lại có một ý nghĩ về tình dục.

Có tiếng thầm thì ở cuối lớp: “Thật
khó tin. Cứ mỗi 17 giây ư ?”

Một tiếng nói khác :” Tớ cũng chả tin. Thế 16 giây kia sẽ nghĩ về cái gì bây giờ ??”
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook