Có đáng nuôi không

Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng:

– Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?
– Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! – ông chồng hậm hực.

– Nếu vậy – bà vợ nói – ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook