Sếp xem tướng

Cô thư ký trẻ đẹp kể cùng chồng:

– Sếp em cũng biết xem tướng nhá. Ông ấy bảo nốt ruồi son của em là sau này rất
giàu!

– Nốt ruồi ở gần môi trên chứ gì?

– Không, nốt ruồi ở giữa lưng ấy chứ?
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook