Nấm nào ăn được

– Thưa giáo sư, có phải tất cả các loại nấm đều có thể ăn được nếu ta biết cách chế biến?

– Đúng, tất cả đều ăn được, nhưng đối với một số loại có lẽ chỉ có thể ăn một lần thôi 
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook