Vẫn lo

Người chồng hấp hối nói với vợ:

– Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan

hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn

ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.

– Thế bỗng nhiên anh không chết thì sao? – Cô vợ hỏi lại 
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook