Nó không nằm ở đây đâu

Nhận thấy trong lực lượng vũ trang có rất nhiều tướng, nghị viện Hoa Kỳ

liền họp bàn để tìm biện pháp giải quyết. Nhằm động viên các viên tướng

về hưu sớm. Nghị viện ra một quyết định ưu đãi cho các tướng về hưu

ngoài những chế độ bình thường mỗi người lại được hưởng trợ cấp một lần

số
tiền bằng tổng số chiều dài ơgiữa hai điểm bất kỳ trên cơ thể người

đó ( tính bằng cm) nhân với 1000 đôla.

Mấy ngày sau, có ba viên

tướng làm đơn xin nghỉ. Người thứ nhất yêu cầu đo khoảng cách từ đầu

đến gót chân, ông ta cao 1m9, vậy là ông tướng này được nhận thêm

190.000đôla Người thứ hai yêu cầu được đo từ đầu ngón tay giữa ( lúc

giơ tay lên) đến đầu ngón chân cái. Khoảng cách của hai điểm này là

2m3, ông nhận được thêm 230.000đôla. NgườI thứ ba yêu cầu được đo từ

đầu mũi đến” khu bí mật của ông”. Hội đồng giám định đồng ý. Tuy nhiên

, để thực hiện điều này thì ông ta cần phải bỏ quần áo để tiện việc đo

đạc. Khi ông này cởi bỏ quần áo, tất cả hội đồng đều ngạc nhiên:

– Thế “cái đó” của ông đâu rồi?

Viên tướng thản nhiên trả lời:

– Nó không nằm ở đây. Nó nằm trên sa mạc ở vùng Vịnh !!! :p
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook