Cưng như trứng mỏng

Một cô gái hỏi bạn:

– Ở cơ quan, sếp đối xử với cậu như thế nào?

– Sếp cưng tớ như trứng mỏng.

– Nghĩa là…

– Thỉnh thoảng sếp “
luộc” và bóc vỏ ra dùng
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook