Vác tấm vách ra

Xóm kia, có anh chàng nhậu dữ lắm, nhà nào có đám giỗ, ảnh cũng giả bộ lỡ bước tới lui. Một bữa, khi đang ăn đám kỵ cơm bên lối xóm thì nhà anh ta bốc cháy rần rần. Anh ta cũng lật đật chạy về.

Thấy mọi người kẻ vác rương, người vác bộ ngựa, anh lính quýnh kêu: –
Bà con cô bác ơi, vác đồ đó ra làm gì? Chạy vô gỡ tấm vách trong buồng đem ra giùm, có đồ quý lắm! Mọi người tưởng tấm vách nhà anh có để bạc vàng, vội chạy vô gỡ.

Kẻ phỏng tay, người trầy chân, vác ra được rồi, thấy nó mỏng lét, chẳng để được món chi là quý, mọi người ngạc nhiên hỏi: – Sao đồ quý không cho đem ra, biểu vác đồ này làm chi?

– Trời, mấy anh không thấy sao? Lật hết hai bề mà coi, tôi biên đầy những ngày kỵ cơm của mỗi nhà trong xóm, rủi cháy mất tôi biết ngày nào?

?????

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook