Rộng vẫn hơn

Trống giờ hai cô giáo trẻ rủ nhau đi mua sắm. Khi
đã sắm cho mình đầy một giỏ đò rồi để tỏ ra là quan tâm tới chồng hai
cô mới nghĩ là phải mua một cái gì đó cho đúc lang quân ở nhà.
Nghĩ mãi
rồi hai cô quyết định mua một đôi quần đùi. Cửa hàng đưa ra rất nhiều
mẫu mã đẹp nhưng hai cô cứ nằng nặc đòi phải là kiểu ống rộng còn ống
hẹp là không đựơc thấy lạ người bán hàng mới hỏi sao lại cứ phải như
vậy. Một cô tâm sự thật: “Em chọn quần ống rộng để lúc sáng lên lớp
không bị lằn tay chị ạ”
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook