Đứa trẻ độc mồm! sợ quá!

 
Một đứa trẻ được sinh ra và một nhà tiên tri phán :

– Đứa bé khóc gọi tên ai thì người đó sẽ chết !

 
Khi đứa bé 3 lên tuổi nó gọi “Mẹ ơi!”, hôm sau mẹ nó qua đời.Đến năm 4 tuổi nó gọi “Bà ơi!”, hôm sau bà ngoại nó cũng qua đời. Một tháng sau đứa trẻ lại khóc rất to và gọi “Bố ơi!”, người cha thấy vậy buồn bã, biết mình sắp chết nên đi uống
rượu, và về rất khuya. Sáng hôm sau tỉnh dậy nghe thấy kèn đám ma bên nhà hàng xóm, ông bạn hàng xóm qua đời!!!

 
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook